Saradnicima sistema u Srbiji koji u periodu od 1-31. jula 2017. ostvare najmanje 3 boda po jednom računu, Altamed poklanja Revita peškir.

*Napomena: U obračun ne ulaze bodovi od uključenja i obnova.