Kao najsnažniji prirodni biostimulator i bioregenerator, dragoceno je sredstvo za očuvanje zdravlja i ubrzanje procesa izlečenja.

Biološka i nutriciona vrednost matičnog mleča pominju se i u najstarijim pisanim dokumentima nastalim pre 3000 do 5000 godina. Milenijumsko iskustvo o upotrebi matčnog mleča ukazuje da je reč o supstanci na granici između hrane i leka.

Dejstvo matičnog mleča

Uprkos odvajkada poznatog dejstva matičnog mleča na ljudski organizam, on je dugo predstavljao privilegiju malobrojnih. Razloge za ovo treba tražiti kako u visokoj ceni i retkosti matičnog mleča, tako i u činjenici da nativni matični mleč zadržava svoja bioaktivna svojstva samo 48 sati od momenta sakupljanja iz košnica.

Tek u drugoj polovini 20. veka, primenom postupka liofilizacije, naučnicima je pošlo za rukom da biološku aktivnost matičnog mleča izvađenog iz košnice sačuvaju do dve godine. Time je stvorena mogućnost za šire korišćenje matičnog mleča.

Klinička ispitivanja u svetu pokazala su da se mleč sa uspehom koristi:

  • Kod hipotrofije i poremećaja u ishrani dece
  • Za obnavljanje opštih belančevina i povećavanje nivoa albumina i alfaglobulina
  • Za tretiranje anemija
  • Za tretiranje bronhijalne astme
  • Za kombinovano lečenje nervnog sistema
  • Za ublažavanje posledica stenokardije
  • U dermatologiji i kozmetici