Obaveštavamo sve kupce  i saradnike da će 19. juna svi distributivni centri Revite raditi skraćeno. Bliže informacije o radnom vremenu potražite kod svog distributere.