Politika kvaliteta i bezbednosti hrane sastavni je deo ukupne poslovne politike Altameda koja se temelji na Misiji i Viziji Kompanije:

MISIJA

Koristeći plodove prirode, kroz svoje programe, Altamed pomaže ljudima da žive zdravije i bogatije.

VIZIJA

želimo da što više utičemo na širenje uverenja da je priroda prijatelj, učitelj i partner i da ljudi sopstvenim činjenjem mogu poboljšati kvalitet svog života u zdravstvenom, duhovnom i materijalnom smislu.

  • U ovoj fazi razvoja Altameda stalno povećanje zadovoljstva korisnika naših proizvoda najefikasnije možemo postići primenom, održavanjem i stalnim usavršavanjem u skladu sa zahtevima ISO 22000:2005.
  • Opredeljenja Uprave i rukovodstva Altameda su najviši kvalitet proizvoda u svojoj klasi, potpuna zdravstvena bezbednost proizvoda i uvek i potpuno ispunjavanje zahteva zakona i propisa i zahteva sve većeg broja korisnika i da tako obezbedimo njihovo poverenje i zadovoljstvo kvalitetom i bezbednošću naših proizvoda.
  • Zadatak Uprave i rukovodstva je da planiraju i postavljaju dostupne i merljive ciljeve u svim organizacionim delovima Altameda, da stalno kontrolišu dostignuto i postavljaju više zahteve.
  • Uprava i rukovodstvo Altameda stalno će osiguravati resurse neophodne da se dostignu postavljeni ciljevi i da se rad zaposlenih odvija na bezbedan i human način.
  • Uprava i rukovodstvo Altameda će svakom radniku u Altamedu omogućiti da upozna svoje radne obaveze i odgovornosti, da se usavršava u svojoj struci i napreduje u skladu sa svojim mogućnostima i pokazanim rezultatima u radu.
  • Uprava i rukovodstvo Altameda će stalno preispitivati i unapređivati Politiku kvaliteta i zdravstvene bezbednosti kako bi razvoj i poslovanje Altameda bili u skladu sa zahtevima standarda kvaliteta.

Politika kvaliteta i zdravstvene bezbednosti, kao osnovni dokument našeg Sistema menadžmenta kvalitetom i bezbednošću hrane, biće dostupna svakom zaposlenom radniku objavljivanjem u Kodeksu poslovne kulture i isticanjem u svim poslovnim prostorijama Altameda.

U Beogradu, dana 16.9.2014. godine

Direktor
Dragan Mijanović