26. i 27. aprila 2014. godine, održan je Prvi kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije u hotelu “Moravica” u Sokobanji. Tim povodom okupilo se preko 200 lekara iz Srbije, Makedonije, Crne Gore, Kosovske Mitrovice i Danske.

Cilj kongresa bio je da se kroz multidisciplinarno učešće, međusobno uvažavanje i dopunjavanje svih specijalnosti, doprinese unapređenju zdravlja dece u Srbiji. Posebna pažnja bila je posvećena poboljšanju i razvijanju preventivne pedijatrije u našoj zemlji.

Altamed, sa svojom paletom Revita proizvoda, učestvovao je na Kongresu, ne samo kroz izlaganje proizvoda, reklamnog materijala i upoznavanje učesnika sa blagotvornim efektima matičnog mleča po zdravlje, već su i predstavljena dva naučna rada.

Naučni rad dr Slobodanke Ilić-Tasić (Klinika za dečje interne bolesti Kliničkog centra u Nišu) pod nazivom “Matični mleč – Hrana kao pomoćno lekovito sredstvo u epileptologiji” bavio se pitanjima matičnog mleča kao panaceje, odnosno univerzalnog leka za sve bolesti, kao i rezultatima istraživanja o uticaju mleča na decu obolelu od epilepsije. Na osnovu ispitivanja efekata matičnog mleča kod 70 bolesnika, zaključeno je da mleč može uspešno da se koristi kao pomoćno lekovito sredstvo u lečenju epilepsije, prevenciji febrilnih konvulzija, i to prvenstveno kao sredstvo za stabilizaciju disfunkcije jetre kao posledice štetnih efekata primene antiepileptika na funkciju jetre.

Drugi naučni rad dr Dragane Komadinović-Grujić, ginekologa, akušera i citologa, pod nazivom “Matični mleč – Zdrava hrana – Zdravo potomstvo”, bavio se uticajem Revite na planiranje i ostvarenje zdravog potomstva. U radu je obrađeno 24 slučaja trudnica koje su tokom trudnoće koristile Revitu (posebno Revitu Diet Orange i Revitu Fe). Zaključeno je da su sve trudnice imale odlične rezultate testova u prvom i drugom trimestru, da su se virusne, bakterijske i gljivične infekcije jako retko javljale, da su parametri prilikom EHO pregleda pokazivali vrednosti zrelijeg ploda u odnosu na gestacijsku dob, da su trudnice bile izuzetnog mentalnog i fizičkog zdravlja, da su se sve porodile u terminu donoseći na svet zdravu i vitalnu novorođenčad i da je laktacija bila lako uspostavljena kod svih porodilja.

Opšti utisak učesnika Kongresa je da su oba rada bila veoma zapažena, te je, na ovaj način, Altamed sa Revitom pružio veoma važan doprinos u prevenciji bolesti i očuvanju zdravlja dece.

Organizator učešća Revite na Kongresu bila je Gordana Došenović, visoki sponzor kompanije Altamed.

IZVOR: www.preventivnapedijatrija.rs; Udruženje za preventivnu pedijatriju Srbije, Preventivna pedijatrija u Srbiji – od teorije do prakse, Niš, NAISPRINT, 2014.