SVIM SARADNICIMA SISTEMA U SRBIJI KOJI U PERIODU OD 02.06.2014. do 30.06.2014.
PO JEDNOM RAČUNU OSTVARE NAJMANJE 2,4 BODA OD KUPOVINE REVITA PROIZVODA

Napomena: Za dobijanje termos čaše na poklon ne računaju se bodovi od uključenja i obnova.

Za pravna lica: 1 termos čaša za kupovinu 2,4 boda, a maksimalno 3 termos čaše za kupovinu 7,2 i više bodova u periodu 02.06.2014 do 30.06.2014. Termos čaše se isporučuju pravnom licu nakon obračuna za jun.