POSTANITE ČLAN SISTEMA I OSTVARITE BENEFITE PRILIKOM KUPOVINE REVITE

Saradnik u Sistemu poslovanja REVITA Plus dobija na poklon 30% u proizvodima od količine koju kupuje i to – ili odmah, kupovinom artikla koji sadrži već upakovanih 30% gratis, ili nakon obračuna za sve kupljene pojedinačne proizvode u toku jednog meseca.

I to nije sve. Sistem poslovanja REVITA Plus, nakon uključenja, osim pomoći u očuvanju zdravlja i dobijanja 30% proizvoda više od kupljene količine za isti novac, svojim članovima pruža i ozbiljnu mogućnost poboljšanja sopstvenog materijalnog statusa. U kojoj meri, zavisi isključivo od ciljeva koje saradnici sami sebi postave.

Detaljno o sistemu poslovanja REVITA Plus u Planu Uspeha (kliknite ovde da se otvori publikacija)

KAKO SE UKLJUČITI U SISTEM POSLOVANJA REVITA PLUS

  1. Ukoliko ste se odlučili da REVITU pijete jeftinije, uz mogućnost ali ne i obavezu da razvijate posao u našem Sistemu, pročitajte prava i obaveze, a zatim popunite pristupnicu.
  2. Izaberite osobu/sponzora na koju ćete se uključiti tako što ćete upisati njeno prezime, ime i saradnički KOD u pristupnici, kao i Distributivni centar kojem Saradnik-Sponzor pripada. Ukoliko ne poznajete nikoga iz Sistema poslovanja REVITA Plus na koga biste se uključili, ostavite prazna polja i bićete registrovani preko dežurnog sponzora u distributivnom centru u kojem pristupate.
  3. Upišite jedinstvenu lozinku pomoću koje ćete pristupati svom nalogu na web shop-u www.revita.rs
  4. Uplatite REVITA proizvode u količini od 2 boda (kliknite ovde da vidite cenovnik i broj bodova za svaki pojedinačni artikal)

PRISTUPNICA u Poslovni sistem Revita Plus


Prezime i ime *

E-mail *

Poštanski broj *

Mesto *

Ulica i broj *

Matični broj *

Broj lične karte

Izdata

Telefon

Mobilni telefon *

Zanimanje

Prezime i ime Sponzora

KOD Sponzora

Izaberite Distributivni centar preko kojeg se uključujete u Sistem

Lozinka koju ćete koristiti za pristup Web shopu - www.revita.rs

IZJAVLJUJEM DA SU MI DOLE NAVEDENA PRAVILA POZNATA, PRIHVATAM IH I SVOJEVOLJNO PRISTUPAM SISTEMU POSLOVANJA REVITA PLUS KOMPANIJE ALTAMED d.o.o. *

Polja označena sa (*) moraju biti popunjena.

PRAVA I OBAVEZE SARADNIKA

1. Popunjavanjem ove pristupnice i kupovinom Promotivnog paketa, svako lice koje ispunjava uslove za članstvo, počenje sa radom u Sistemu poslovanja REVITA Plus sa svim pravima i obavezama koje iz članstva proističu.
2. Članstvo u Sistemu poslovanja REVITA Plus traje godinu dana od dana potpisivanja pristupnice.
3. Članstvo se obnavlja nakon godinu dana od zaključivanja ove pristupnice kupovinom Edukativnog paketa i potpisivanjem nove pristupnice. Krajnji rok za obnovu članstva je mesec dana od kraja meseca u kome je članstvo isteklo.
4. saradnik je obavezan da vrši prezentaciju proizvoda iz programa REVITA isključivo krajnjim korisnicima po pravilima rada i cenovniku koji propisuje ALTAMED.
5. Saradnik je obavezan da ALTAMEDU daje tačne podatke i da obaveste kompaniju o eventualnoj izmeni podataka datih u pristupnici.
6. Saradnik se obavezuje da za vreme važenja ove pristupnice neće zastupati druga pravna ili fizička lica koja plasiraju slične, srodne i/ili konkurentske proizvode.
7. Saradnik je dužan da prati izmene i dopune pravila rada, cenovnika i uslova plasmana.

PRAVA I OBAVEZE ALTAMEDA

1. ALTAMED se obavezuje da saradnika informiše o pravilima rada i načinu i uslovima plasmana proizvoda iz svojih proizvodnih programa.
2. ALTAMED se obavezuje da održava kvalitet proizvoda iz svojih proizvodnih programa i da kvalitet kontroliše kod nadležnih institucija.
3. ALTAMED ima pravo da raskine poslovni odnos uspostavljen ovom pristupnicom u slučaju da saradnik prekrši pravila rada i/ili obaveze iz ove pristupnice.
4. Eventualne sporove koji proisteknu iz ove pristupnice rešavaće stvarno i mesno nadležni sud po mestu sedišta ALTAMEDA.